โปรโมชั่น

โปรจัดหนักเอาใจชาวสายตาเอียง

9 เม.ย. 2567

โปรจัดหนักเอาใจชาวสายตาเอียง

โปรจัดหนักเอาใจชาวสายตาเอียง
ซื้อบอช แอนด์ ลอมบ์ ซอฟเลนส์ เดลี่ ดิสโพสซิเบิล ทอริค (บรรจุ 30 ชิ้น) จำนวน 3 กล่อง 

รับฟรีอีก 1 กล่อง มูลค่าของแถม 1,050 บาท (บรรจุ 30 ชิ้น) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566


*จำกัด 3 สิทธิ์ ต่อท่าน (จำนวน 1,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ

*เฉพาะค่าสายตาที่ร่วมรายการเท่านั้น

*ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับคืนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า กรณีค่าสายตามีการเปลี่ยนแปลง หรือ ความผิดพลาดจากการตรวจวัด

*การเปลี่ยน คืน สินค้า ต้องเกิดจากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานตั้งแต่แกะสินค้า

*การเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า สามารถดำเนินการได้ที่ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้แก่คุณ

  


เลนส์สัมผัส บอช แอนด์ ลอมบ์ ซอฟเลนส์ เดลี่ ดิสโพสซิเบิล ทอริค คอนแทคเลนส์ชนิดใส่และถอดทุกวัน ใช้งานได้ไม่เกิน 1 วัน สำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียงและสั้น น.37/2554

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 98 ห้อง 1909-12 ชั้น 19 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2643-7888 โทรสาร 0-2643-7889

คำเตือน การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อการอักเสบ หรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตาอย่างถาวรได้ 

คำแนะนำ การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น
 
ข้อห้ามใช้

1. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กำหนด

2. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น

3. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน 


ข้อควรระวัง

1. ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส

2. ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน

3. ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้

4. ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์

5. หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บ หรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมากหรือตาแดงให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว

6. ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้  
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.1907/2564
BL(VC)-SDDA-257-21- แชร์ -

Close
เข้าสู่ระบบ