โปรโมชั่น

โปรนี้...สายตาเอียงห้ามพลาด!

9 เม.ย. 2567

โปรนี้...สายตาเอียงห้ามพลาด!

โปรนี้...สายตาเอียงห้ามพลาด!

 โปรนี้ .. สายตาเอียงห้ามพลาด!

ซื้อคอนแทคเลนส์สายตาเอียงแบบรายวัน บอช แอนด์ ลอมบ์ ซอฟเลนส์ เดลี่ ดิสโพสซิเบิล ทอริค 2 กล่อง 

(บรรจุ 30 ชิ้น/กล่อง)

รับฟรี บัตรสตาร์บัค มูลค่า 200 บาท”

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567


*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ

*เฉพาะค่าสายตาที่ร่วมรายการเท่านั้น

*ราคาแนะนำขาย 1,050 บาท (ราคานี้เป็นเพียงราคาแนะนำขายจากบริษัทฯเท่านั้น ตรวจสอบราคาที่แท้จริงหน้าร้านแว่นตาอีกครั้ง)

*ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับคืนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า กรณีค่าสายตามีการเปลี่ยนแปลง หรือ ความผิดพลาดจากการตรวจวัด

*การเปลี่ยน คืน สินค้า ต้องเกิดจากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานตั้งแต่แกะสินค้า

*การเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า สามารถดำเนินการได้ที่ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้แก่คุณ


เลนส์สัมผัส บอช แอนด์ ลอมบ์ ซอฟเลนส์ ทอริค คอนแทคเลนส์ชนิดใส่และถอดทุกวัน ใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน สำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียงและสั้น น.7/2554

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 98 ห้อง 1909-12 ชั้น 19 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2643-7888 โทรสาร 0-2643-7889

คำเตือน การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อการอักเสบ หรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตาอย่างถาวรได้ 

คำแนะนำ การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เท่านั้น 

ข้อห้ามใช้

1. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กำหนด

2. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น

3. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน 

ข้อควรระวัง

1. ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส

2. ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน

3. ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้

4. ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์

5. หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บ หรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมากหรือตาแดงให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว

6. ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน 

ข้อควรระวังเพิ่มเติมสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน : ควรใช้น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับเลนส์สัมผัสทุกครั้งที่แช่ลงเลนส์สัมผัส และแม้ไม่ใส่เลนส์สัมผัส ควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวัน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 649/2565 


- แชร์ -

Close
เข้าสู่ระบบ