รายละเอียดกิจกรรม

  1. 1. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564
  2. 2. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ ท่าน (จำนวน 1,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)
  3. 3. เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิกเพื่อดูร้านค้าเพิ่มเติม
  4. 4. เฉพาะค่าสายตาที่ร่วมรายการเท่านั้น คลิกเพื่อดูค่าสายตาเพิ่มเติมคลิกเพื่อดูค่าสายตาเพิ่มเติม
  5. 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  6. 6. เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย คุณสามารถโชว์สิทธิ์นี้ได้ที่หน้าร้านค้าตามรายชื่อที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

เลนส์สัมผัส บอช แอนด์ ลอมบ์ ซอฟเลนส์ ทอริค คอนแทคเลนส์ชนิดใส่และถอดทุกวัน ใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน สำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียงและสั้น น.7/2554 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 98 ห้อง 1909-12 ชั้น 19 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2643-7888 โทรสาร 0-2643-7889 คำเตือน การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อการอักเสบ หรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตาอย่างถาวรได้ คำแนะนำ การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เท่านั้น ข้อห้ามใช้ 1. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กำหนด 2. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น 3. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน ข้อควรระวัง 1. ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส 2. ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน 3. ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้ 4. ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์ 5. หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บ หรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมากหรือตาแดงให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว 6. ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน ข้อควรระวังเพิ่มเติมสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน : ควรใช้น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับเลนส์สัมผัสทุกครั้งที่แช่ลงเลนส์สัมผัส และแม้ไม่ใส่เลนส์สัมผัส ควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวัน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1153/2564 BL(VC)-TORIC-143-21

ค่าสายตาที่ร่วมรายการ

ค่าสายตาสั้น ค่าสายตาเอียง องศาเอียง
-0.00D -0.75D 90°, 170°, 180°
-0.00D -1.25D 170°,180°
-0.00D -1.75D 180°
-0.00D -2.25D 90°180°
-0.25D 0.75D 180°
-0.25D -1.75D 180°
-0.25D -2.25D 180°
-0.50D -0.75D 90°,180°
-0.50D -1.25D 180°
-0.50D -1.75D 180°
-0.50D -2.25D 180°
-0.75D -0.75D 90°,180°
-0.75D -1.25D 180°
-0.75D -1.75D 180°
-0.75D -2.25D 180°
-1.00D -0.75D 10°,180°
-1.00D -1.25D 180°
-1.00D -1.75D 180°
-1.00D -2.25D 180°
-1.25D -0.75D 90°,170°,180°
-1.25D -1.25D 180°
-1.25D -1.75D 180°
-1.25D -2.25D 180°
-1.50D -0.75D 90°,170°,180°
-1.50D -1.25D 180°
-1.50D -1.75D 180°
-1.50D -2.25D 180°
-1.75D -0.75D 170°,180°
-1.75D -1.25D 170°,180°
-1.75D -1.75D 180°
-1.75D -2.25D 180°
-2.00D -0.75D 180°
-2.00D -1.25D 170°,180°
-2.00D -1.75D 180°
-2.00D -2.25D 180°
-2.25D -0.75D 180°
-2.25D -1.25D 180°
-2.25D -1.75D 180°
-2.25D -2.25D 180°
-2.50D -0.75D 170°,180°
-2.50D -1.25D 170°,180°
-2.50D -1.75D 180°
-2.50D -2.25D 180°
-2.75D -0.75D 180°
-2.75D -1.25D 180°
-2.75D -1.75D 180°
-2.75D -2.25D 180°
-3.00D -0.75D 10°,180°
-3.00D -1.25D 180°
-3.00D -1.75D 180°
-3.00D -2.25D 180°
-3.25D -0.75D 180°
-3.25D -1.25D 180°
-3.25D -1.75D 180°
-3.25D -2.25D 180°
-3.50D -0.75D 180°
-3.50D -1.25D 170°,180°
-3.50D -1.75D 180°
-3.50D -2.25D 180°
-3.75D -0.75D 170°,180°
-3.75D -1.25D 170°,180°
-3.75D -1.75D 180°
-3.75D -2.25D 170°,180°
-4.00D -0.75D 170°,180°
-4.00D -1.25D 170°,180°
-4.00D -1.75D 180°
-4.00D -2.25D 180°
-4.25D -0.75D 170°,180°
-4.25D -1.25D 170°,180°
-4.25D -1.75D 170°,180°
-4.25D -2.25D 180°
-4.50D -0.75D 170°,180°
-4.50D -1.25D 180°
-4.50D -1.75D 180°
-4.50D -2.25D 180°
-4.75D -0.75D 10°,170°,180°
-4.75D -1.25D 180°
-4.75D -1.75D 170°,180°
-4.75D -2.25D 180°
-5.00D -0.75D 170°,180°
-5.00D -1.25D 180°
-5.00D -1.75D 180°
-5.00D -2.25D 180°
-5.25D -0.75D 180°
-5.25D -1.25D 180°
-5.25D -1.75D 180°
-5.25D -2.25D 180°
-5.50D -0.75D 170°,180°
-5.50D -1.25D 180°
-5.50D -1.75D 180°
-5.50D -2.25D 180°
-5.75D -1.25D 180°
-6.00D -0.75D 180°
-6.00D -1.25D 170°,180°
-6.00D -1.75D 180°
-6.00D -2.25D 180°
-6.50D -0.75D 170°,180°
-6.50D -1.25D 170°
-6.50D -1.75D 180°
-6.50D -2.25D 180°
-7.00D -0.75D 180°
-7.00D -1.25D 180°
-7.00D -1.75D 170°,180°
-7.00D -2.25D 180°
-7.50D -0.75D 180°
-7.50D -1.25D 180°
-7.50D -1.75D 180°
-7.50D -2.25D 180°
-8.00D -0.75D 180°
-8.00D -1.25D 180°
-8.00D -1.75D 180°
-8.00D -2.25D 180°
-8.50D -2.25D 180°
-9.00D -1.25D 180°
-9.00D -2.25D 180°
Close
เข้าสู่ระบบ