คอนแทคเลนส์ บอช แอนด์ ลอมบ์ ซอฟเลนส์ เดลี่ ดิสโพสซิเบิล ทอริค

Bausch+Lomb SofLens Daily Disposable Toric Contact Lenses
Bausch+Lomb SofLens Daily Disposable Toric Contact Lenses