คอนแทคเลนส์ บอช แอนด์ ลอมบ์ ซอฟเลนส์ เดลี่ ดิสโพสซิเบิล

Bausch+Lomb SofLens Daily Disposable Contact Lenses
Bausch+Lomb SofLens Daily Disposable Contact Lenses