ปัญหาสายตายาวตามวัย

สายตายาวตามวัยคืออะไร

Presbyopia หรือ ภาวะสายตายาวตามวัย เป็นปัญหาสายตาที่พบเจอได้จากอายุ ในบางครั้งเราจะเรียกว่า ปัญหาสายตาตามวัย ซึ่งจะส่งผลทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นในระยะใกล้


สายตายาว


ปัญหาสายตายาวตามวัยสามารถเกิดร่วมกับปัญหาสายตาอื่นๆ ได้หรือไม่

ปัญหาสายตายาวตามวัย สามารถเกิดร่วมกับปัญหาสายตาอื่นได้ เช่น สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง

สายตายาวตามวัยเกิดขึ้นได้อย่างไร

เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามอายุ เมื่อดวงตาไม่สามารถรวมแสงเป็นจุดเดียว เพื่อให้ตกกระทบลงพอดีที่จอประสาทตา โดยมีสาเหตุมาจากความแข็งของเลนส์ตาที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเส้นใยกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ เลนส์ตาจากอายุ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อกล้ามเนื้อที่อยู่รอบเลนส์ตา

สาเหตุของสายตายาวตามวัย

สายตายาวตามวัยนั้นมีสาเหตุมาจากอายุ ซึ่งแตกต่างจากสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ซึ่งมีสาเหตุมาจากรูปร่างของลูกตา และอาจมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม รวมไปถึงสภาพแวดล้อมด้วย สำหรับสายตายาวตามวัยมีสาเหตุมาจากความเชื่อว่าเกิดจากความหนาขึ้นของเลนส์ตาทำให้เลนส์สูญเสียความยืดหยุ่นตามธรรมชาติ

เมื่ออายุยังน้อย เลนส์ตายังคงมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้กล้ามเนื้อเล็กๆ ที่อยู่ภายในลูกตาสามารถปรับรูปร่างของเลนส์ เพื่อช่วยให้โฟกัสภาพให้เห็นชัดได้ในทั้งระยะใกล้และไกล

การเปลี่ยนแปลงตามอายุที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้โปรตีนที่อยู่ภายในเลนส์มีความแข็งเพิ่มมากขึ้น ด้วยความยืดหยุ่นที่ลดลงตามวัย ทำให้ความสามารถในการโฟกัสระยะใกล้ลดลง

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อภาวะปัญหาสายตายาวตามวัย

สายตายาวตามวัย มักจะเริ่มพบเจอได้ในช่วงอายุ 40 ปีต้นๆ จนถึงช่วงกลาง ซึ่งสายตายาวตามวัยนั้น เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของดวงตาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้นสายตายาวตามวัยจึงไม่ใช่โรค และไม่สามารถป้องกันได้

อาการแสดงของสายตายาวตามวัย

ปัญหาสายตายาวตามวัยอาจส่งผลก่อให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ เช่น

• อ่านตัวหนังสือขนาดเล็กได้ลำบาก

• พยายามถือหนังสือโดยการยืดจนสุดแขน

• มีปัญหาในการมองเห็นวัตถุระยะใกล้

• ปวดศีรษะ

• เมื่อยล้าตา